Agenda oktober voor meer details zie bij agenda affiches